סידורי הסעה חגלה – בית ספר יובלים תשע”ו

מצורף דף מידע לגבי סידורי ההסעה מחגלה לבית ספר יובלים ובחזרה.
באופן כללי, סידורי ההסעה דומים לסידורי ההסעה שהיו בשנה שעברה.

שימו לב שהאוטובוסים מלאים לגמרי, כך שאין אפשרות לגמישות ושימוש משתנה באוטובוסים השונים. בפרט יש תפוסה מקסימלית בתחנת ההסעה של המזכירות ובהסעה של חגלה הותיקה ותחנת ציפורי שיר.
לפיכך, כל ילד צריך לעלות ולרדת באופן קבוע בתחנה הקרובה לביתו.

הורים – אנא דווחו מיידית למחנכת הכיתה או למזכירות ביה”ס על כל בעיה הקשורה בהסעות.

לטובת מי ששכח את סידור ההסעות ולטובת מי שנושא ההסעות חדש לו, מצורפת תמונה של דף מידע המסכם את נושא ההסעות.

שתהיה לכולם שנת לימודים טובה, מוצלחת ובטוחה.
בברכה,
אסנת בן-דוד

Yuvalim_Transport_2015-2016