תשלומי מס קהילה – תזכורת חשובה

חברים יקרים שלום רב,

הרינו להביא לתשומת ליבכם כי נכון למועד מכתב זה טרם התקבלו תשלומי מס הקהילה ממספר בתי אב בישוב.

חבר/ה שטרם שילמו – נבקשכם להסדיר את התשלום מיידית באמצעות:

  1. כרטיס אשראי דרך אתר ה”חגלאי” או במזכירות הישוב
  2. הוראת קבע בצירוף המחאה/מזומן עבור יתרת שנת 2015

באם כבר הסדרת את התשלום, אנא ראה/י מכתב פניה זה כמבוטל.

 

להבהרות נוספות באפשרותך להתקשר לענת בטלפון : 052-5535402

בברכה

חברי וועד האגודה השיתופית