הנחיות לגבי השביתה מביה”ס יובלים

הנחיות לגבי השביתה הצפויה מחר מבית הספר יובלים:
יציאה מהיישוב 3 שעות אחרי שעת האיסוף הרגילה. כלומר,בכל יישוב ההסעות יגיעו לאסוף את התלמידים 3 שעות מאוחר יותר משעת האיסוף הרגילה.
סיום יום כרגיל.
אנא, דאגו לעדכן את המחנכת במידה וילדכם לא יגיע מחר לבית הספר.
תודה.

מאת: לוקה אופיר