התן שנמצא בחגלה לא היה נגוע בכלבת

שוחחתי כרגע עם גלינה מזכירת המחלקה הוטרינרית במועצה האזורית והתן שנמצא (מת) ונשלח לנתיחה לא היה נגוע בכלבת.
חוזרת- לא היה נגוע בכלבת.

מאת: גלית בן נתן