הודעה בדבר גביית מיסי קהילה – חיוב כפול

שלום לכולם

במסגרת סגירת איחוד העוסקים ושינוי הנהלת החשבונות בכפר הוחלט לבצע חיוב כפול למיסי הקהילה בחודש דצמבר וזאת כדי לאפשר סגירת שנה קלנדרית יחד עם שאר ענייני הנהלת החשבונות של הכפר.  החלטה התקבלה ביומיים האחרונים של דצמבר כך שהתושבים חוייבו פעם אחת במאה שקלים ב-13 לחודש ופעם נוספת ב-31. בדיעבד ההחלטה התגלתה כמיותרת ורבים מכם פניתם למזכירות עם שאלת בעניין.

 

במסגרת החזרת הסדר הוקדם  למקומו אנחנו לא נחייב את התושבים במהלך חודש ינואר 2018 ונשוב לחייב רק בתחילת פברואר.

עמכם הסליחה על הבלבול שעניין זה גרר אחריו.

 

שאלות בעניין אפשר להפנות לענת, מזכירת הישוב ואלי (דיויד) במייל או בנייד