מרכז קהילתי אזורי – תוכנית עבודה

לתושבים שלום,

שבוע שעבר התקיימה ישיבה של הנהלת המרכז הקהילתי בה אני יושב כנציג מרכז צעירים.

בישיבה הוצג סיכום של שנת 2017 ותוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2018 לכל המרכז הקהילתי.

מצ"ב המצגת אשר הוצגה לנו.

עולה כי לאור הנחיות ממשלה בנוגע לצהרונים (תוכנית ניצנים) וקייטנות בחופשים (בית ספר של החופש הגדול) המרכז הקהילתי יצטרך למצוא חלופות תקציביות למימון הפעילויות השונות.

לשאלות בנושא אשמח לענות.

בברכה, סתיו וייס

מאת: סתיו