בצער רב

בצער רב מודיעים על פטירתה של אמנו ורד ריער
הלוויה תיערך ביום רביעי תאריך 20/3/19
התכנסות בבית העלמין בכפר חגלה בשעה 16:30

יושבים שבעה בחיק המשפחה

מאת: משפחת ריער