תחרות השכונה המקושטת-יום העצמאות- תיקון

תיקון למודעה הקודמת- השופטים יעברו בין השכונות המקושטות ביום שני 16.4 ולא ביום שלישי כפי שנכתב.

בהצלחה!

מאת: ענת