מנוי בבריכה גח”מ – תזכורת

הודעה מיורם, אחראי על הבריכה בגבעת חיים מאוחד:
רכישת המנויים בבריכה בגח"מ בעיצומה. מספר המנויים מוגבל. עדיפות ניתנת בתקופה הקרובה לרכישת מנויים על ידי תושבי חגלה. לאחר מכן – בהתאם למספר תושבי חגלה שירכשו מנויים – ימכרו מנויים לתושבי ישובים נוספים.
מצ"ב פירוט שעות פעילות הבריכה.

מאת: דרור אלנר