אגודה שיתופית דוח כספי 2016

בהתאם לפרוטקול אסיפת האגודה השיתופית שהתקיימה בתאריך ה 11.06.2108 מצ"ב הדו"ח הכספי לשנת 2016 שהכין רוא"ח החשבון של האגודה יוסי גבאי.

ועד האגודה השיתופית

מאת: ועד האגודה השיתופית