אגודה שיתופית סטטוס פרויקטים יוני 2018

מצ”ב מצגת קצרה ובה פרוט סטטוס פרויקטים של האגודה השיתופית כפי שהוצג באסיפת האגודה ב 11.06.2108.
בשקופית האחרונה קיימת טבלה מרכזת ממנה ניתן להבין באופן ברור ותמציתי מה הם הפרויקטים, מה היקף המימון העצמי ומה היקף השתתפות המועצה. אנו מודים מאוד על האמון והתמיכה הן של כלל התושבים והן של המועצה האזורית.

מאת: ועד האגודה השיתופית