טיפול בתאורה בכניסה לכפר

תושבים יקרים
החלו ההכנות לסלילת מדרכה בכביש הגישה מהכיכר של 581 לשער המושב.
עבור סלילת המדרכה יש צורך להעתיק את עמודי התאורה ופירוקם החל היום.
כביש הגישה יהיה חשוך בלילה עד לסיום ההעתקה תוך כשבועיים.
אנא סעו בזהירות.
בברכה
ענת

מאת: ענת