אבנים למדכה – חינם

נשארו אבנים למדרכה לאחר בניית החניות בגן הילדים החדש בהרחבה ליד "גוני גן"…
מי שמעוניין באבנים אלו ראשי לקחת (מבלי לפזר!) ללא הגבלה.

מאת: אלון קמיר