בעיות התנהגות בפעילויות קיץ

שלום לכולם,
בעקבות שיחות רבות שהתקיימו בין וועדת נוער לבין הורים וילדים,
בשל התנהגות לא נאותה במהלך פעילויות הקיץ השונות,
הוחלט כי להבא,ילד ששמו יובא בפני וועדת נוער בשל בעיות התנהגות,יצא לפעילות הבאה רק בליווי אחד מהוריו.

המשך קיץ נעים לכולנו,
ו. נוער

מאת: ו.נוער