המפעל על שם יוסי יפה יוצא לדרך

תשומת לב כולם כי המפעל על שם יוסי יפה יתקיים השנה בין התאריכים 25-28.9.18.

מועד אחרון להרשמה -5.9.18.

תשלום דרך המיניפיי באתר המועצה.

להשתמע,

ועדת נוער.

מאת: טל תדמר – זמיר