זמני תפילות ראש השנה בבית הכנסת

שלום לכולם

אלה זמני התפילות בבית הכנסת בכפר חגלה:
יום ראשון ערב ראש השנה נערוף מנחה וערבית בשעה 18:30
יום שני 10.9 שחרית ב- 08:00. מנחה וערבית ב : 18:30
יום שלישי 11.9 שחרית ב- 08:00. מנחה וערבית ב : 18:30

כולם מוזמנים
שנה טובה

מאת: אוריאל ראובנס