פרויקט בית הכנסת – עדכון

תושבים יקרים,
לאחר שהתכנסנו ושמענו את הדעות השונות והמגוונות בנושא בית הכנסת
קיימנו דיון נוסף בנושא והחלטנו פה אחד כי הפרויקט במתכונתו הנוכחית לא יימשך.
אנו נמשיך לחפש פתרונות אחרים לשימוש הקהילה.
בברכה וועד הקהילה