טיול פתיחת שנה של תנועת הנוער

שלום לכולם,
מצ"ב טופס עם לוחות זמנים של הסעות לטיול,רשימת ציוד וכו.
הטופס יישלח בנוסף במייל להורים שילדיהם רשומים לטיול.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז הנוער החדש:דולב 050-3955576
בברכה,
ו.נוער

מאת: ו.נוער