תגובה למכתבו של סנפיר חייט

אחרי שקילת העניין היוחלט להסיר את המודעה הנ”ל מכוון שהכותב שלה נמנע למהזדהות כפי שנדרש בפורום הזה. דיויד