תוצאות הבחירות בכפר (ללא קולות החיילים) – דיווח ועדת קלפי

להלן התוצאות:
סה"כ 388 מצביעים
378 קולות כשרים (לאחר הורדת הפסולים)
לראשות המועצה: גלית שאול – 331
רני אידן – 34
עפרה ברק – 13
לנציג הכפר במליאה: סתיו וייס – 269
רמי רביב – 109

בהצלחה!!

מאת: דורון וייס