פינוי הפסולת הגושית נדחה ליום רביעי -21.11

תושבים יקרים
עקב פרסום שגוי בחגלאי לגבי מועד הפינוי נוצרה אי הבנה ולא כל התושבים ידען על מועד הפינוי הבא
לפיכך דחינו את הפינוי בשלושה ימים ע"מ לאפשרו לכולם

בהזדמנות זו נזכיר כי הפינוי אינו כולל פסולם בנייה ופסולת חקלאית אותם יש לבצע באופן פרטי.

פסולת גושית היא פסולת במימדים שאינן נכנסים לפח הירוק
בברכה
ועד המושב

מאת: שגיא