עידוכוני מים חשובים לכל התושבים.

שלום רב לכולם

 

בימים האחרונים הופצו שלוש הודעות שונות וחשובות בתיבות הדואר של כל תושבי הישוב ורצינו להביא את המידע לידיעתכם  גן כאן בחגלאי.

פתיחת מערכת ניטור חשבון המים לצרכנים

למערכת קריאת מוני המים מרחוק הוספה יכולת חדשה לשלוח הודעת סמס לבעל המונה כשנרשם שימוש שחשוד כחריג בקו המים שלו. חריגה תחשב לזרימה של מים במונה ללא הפסקה לפרק זמן שלמעלה מארבע שעות.

אגודת המים אחריאית על תקינות תשתית המים עד למונה של הצרכן והצרכן אחראי על תקינות המערכת מהשעון והילך. התקנת המערכת המנטרת כרוכה בעלויות שימוש שותפות והצרכנים ידרשו לשלם עבור שרות ההודעות. המחיר 2.5  שקלים  לחודש, למונה.  החיוב יתווסף לחיוב המים הרגיל.

בעל נכס שאינו מעוניין בקבלת השירות צריך לפנות לאגודת המים בכתב (במזכירות) בזמן הקרוב כדי להסדיר את העניין. זכרו אגודת המים אינו אחראית בכל מקרה על נזילת מים מעבר למונה הביתי (או החקלאי) של המשתמש.

במקביל לעניין ההודעות נפתח אתר מים צרכני לתושבי הכפר. באתר בעזרת שם משתמש וסיסמא תוכלו לנטר את שימוש המים במונים שלכם באופן עצמאי. 

למעוניינים לקבל הדרכה על מערכת הניטור החדשה ולראות איך משתמשים בה נקבעו שני תאריכים שבהם תתקיים הדרכה במזכירות הכפר.

  1. יום ראשון – 2/12/18 בשעה 9:00 בבוקר במזכירות
  2. יום ראשון – 9/12/18 בשעה 9:00 בבוקר במזכירות

בהמשך העמוד למטה ימופיע העתק של דפי ההסבר שנשלחו לתיבות הדואר.

בדיקת תקינות מערכות מזח”ים

הודעה זו רלוונטית לכל בעלי הנכסים בכפר:  גם למי שמותקן אצלו מז”ח (מערכת אל חזור שמותקנת לרוב לפני משאבות דשן), וגם מי שאין שרשותו מתקן שכזה.

תושב שאין ברשותו מתקן כזה חייב למלא דו”ח שמצהיר על כך ולהחזיר את הדו”ח החתום למזכירות הישוב. הטופס במדובר חולק בתיבות הדואר שלכם אבל העתק שלו ניתן להוריד ביקשור הזה – טופס דיווח אי קיום מזח בנכס

כל מי שעושה שימוש במתקן “אל חזור” שמונע חזרה של דשן לתוך צנרת המים הכללית חייב בבדיקת תקינות המז”ח על בסיס שנתי. הבדיקה חייבת להעשות על ידי בודק מוסמך ולרוב כרוכה בתשלום. אלון קמיר אחראי המים היינו בודק מוסמך אך ישנם כמובן אחרים והתושבים חופשיים להזמין כל אחד אליהם לבדיקה.

בהמשף דף זה תמצאו את ההודעה שהופצה בתיבות הדואר שלכם בדבר חובה זו.

 

בכבוד רד

 

אלון קמיר – אחראי מים כפר חגלה