מסע מנהיגים- שכבה ט’

מסע מנהיגים – יתקיים בין התאריכים 3-6/12 ומיועד לחניכי וחניכות שכבת ט' – הטרומפים.
במהלך המסע החניכים/ות יפתחו את עצמאותם ,אחריותם ויכולותיהם דרך הליכה וניווט במסלולים, הקמת מתחמי הלינה, הכנת האוכל ואחריות על הזמנים.
בנוסף גם יתנסו בהדרכה אל מול חבריהם לשכבה.

היום הראשון של המפעל הינו יום לימודים ולכן האיסוף יהיה אחר הצהריים,בשעה 16:40 ממועדון הנוער,בתום יום הלימודים .
ביום הראשון לא נטייל, אלא נתארגן בחניון הלילה ונצא בבוקר השני למסלול הטיול.
הטיול הוא טיול "נודד" – הכוונה היא שבכל לילה נישן בחניון לילה אחר והציוד יעבור מחניון לחניון ע"י
משאיות שטח מיוחדות. לכן יש לארוז את הציוד בצורה כזו שדבר לא יוכל ליפול ממנו.
לינה בחממה מועצתית שהחניכים בונים לעצמם בחניוני הלילה.

שימו לב שההסעות אוספות מהיישוב גם את מסע מנהיגים וגם את טיול חנוכה.
ביד חנה נפגש כולם ונעשה חלוקה מחדש של האוטובוסים לפי מפעלים.
בברכה,

מאת: ו.נוער