הודעה ממחלקת נוער לגבי טיולי חנוכה

שלום רב,
אמש הובא לידיעתנו כי טיול חנוכה של שכבות י'-י"ב ומסע מנהיגים של שכבת ט'-שניהם טיולים של תנועת בני המושבים העתידים לצאת במהלך חופשת חנוכה,אינם רשומים במערכת תיאום הטיולים של משרד החינוך,אלא רשומים כטיולים פרטיים במערכת תיאום הטיולים של מוקד טבע.
אנו רואים לנכון לעדכן אתכם בידיעה זו ולעמוד על ההבדל בין שני סוגי התיאומים:טיולים הרשומים במערכת התיאום של משרד החינוך מתקיימים לאור הוראות של חוזר מנכ"ל.להבדיל,טיולים הרשומים כטיולים פרטיים במערכת של מוקד טבע,כפופים להנחיות המוקד בלבד (הפועל תחת החברה להגנת הטבע) ואינם מפוקחים ע"י משרד החינוך.
ברצוננו להדגיש כי נמשיך להוביל ולקחת אחריות על השתתפות חניכי וחניכות עמק חפר בשני הטיולים,גם של י'-י"ב,וגם של שכבה ט'.
יחד עם זאת,לאור המועד בו הובאו הדברים ידיעתנו,מצאנו לנכון לעדכן את וועדות הנוער,ואם יש הורים שהאישורים אינם מספקים עבורם,נאפשר לכל המעוניינים בכך לבטל את רישום בנם/בתם בטיולים עד לתאריך 29/11/18,תוך קבלת החזר כספי מלא.

למידע נוסף ניתן לפנות לקו מידע של מחלקת נוער במועצה:052-6306677

בכבוד רב,
מחלקת נוער,
מ.א. עמק חפר.

מאת: ו.נוער