אגרת לתושבים – נוער חגלה✨

שלום,
במהלך השנה האחרונה ועדת נוער יזמה תהליך של למידה, הן בנוגע לתפקידי הוועדה עצמה והן בנוגע לרצון וצרכי התושבים. שיא התהליך היה בערב שולחנות עגולים, שנערך באפריל 2018, אליו הוזמנו התושבים כדי להביע דעתם בשלושה נושאים עיקריים: תנועת הנוער; מתחם הנוער; ופעילות לבני נוער שאינם שותפים בתנועת הנוער. בסיום הערב הוועדה אספה את החומרים שהצטברו, עיבדה אותם והגיעה למסקנות שאותן נפרט להלן.

הצהרת כוונות:

מושב כפר חִגלה רואה בנוער המושב אבן יסוד חשובה להמשך הקיום והצביון של הישוב ועל כן ישקיע את מירב המשאבים הניתנים בטיפוח ,טיפול וקידום הנוער בישוב. בסוף התהליך (שיימשך מספר שנים) תהיה במושב קהילת נוער בעלת ייחודיות וגאוות יחידה, שותפה לעשייה בתוך המושב ומחוצה לו ובעלת מסורת של איכות וגיבוש בתוך עצמה.

היעדים שהצבנו לעצמנו:

1. יצירת קהילת נוער
קהילת נוער בעלת מסורת וגאוות יחידה;
גיבוש ותמיכה בתוך השכבות ובין השכבות;
מעורבות של הנוער בישוב;
מעורבות חברתית (אסדת גז, תרומה לנזקקים, שדה תעופה וכיו״ב);

2. גיוס רכז נוער
תפקיד הרכז – להוות אוזן קשבת לנערים/ות ולצרכיהם/ן
הכנת תכנית עבודה שנתית;
שיחות ומפגש עם הורים (ביקורי בית);
חיבור הנוער שאינו בתנועה לקהילת הנוער;
אחריות על מתחם הנוער;
אחריות והובלת פעילויות שיא;
הובלת פעילויות שכבתיות ביחד עם המדריכים והצוות המוביל;
אחריות והובלת תכנית ופעילות הקיץ;
אחריות על שמירת רמת הפעולות והדרכת שכבות בוגרות.

3. מתחם נוער
מקום מפגש בלתי פורמלי לכלל הנוער;
יכיל חדרי מפגש, חדרי הקרנה, משחקים וכד';
יהיה פתוח במהלך השבוע לפעילויות ומפגשים בלתי פורמליים של קהילת הנוער (לפי שכבות / גילאים).
פעילות שכבתית ורב שכבתית.
הרצאות ופעילויות של גורמי חוץ ופנים.

4. פעילויות נוספות לקהילת הנוער
פעילות שיא אחת לחודש לקהילת הנוער (הרצאה, טיול, ערב גיבוש וכיוצ"ב);
ערב שכבות בוגרות;
גיוסים ופעילות של תרומה לקהילה;
פעילות שכבתית על פי שכבות 3-4 פעמים בשנה;
פעילות בחודשי הקיץ.

5. תנועת הנוער
העלאת רמת ההדרכות והתכנים בפעולות;
סבסוד של עד 25% של קורסים מובילים (מד״צים, מד"מים, מש״צים);
סמינרים ופעילות לצוות המדריכים והפעילים;
התייחסות וטיפול בנושאי משמעת.

על מנת להגשים את הצהרת הכוונות לעיל וכדי להשיג את היעדים שפורטו, זקוקה הוועדה לתוספת תקציב ניכרת. תוספת התקציב תיבנה משלושה מקורות שונים: תוספת תקציב מוועד הישוב (20-30%); גיוס כספים על ידי פעילויות של הנוער בישוב (10-15%); תשלומי הורים (55-70%).
זה המקום לציין שמיסי הקהילה בסך של 100 ₪ לחודש, אינם יכולים לשמש לנושאים אלה, שכן ייעודם היחיד הוא תשתיות (לדוגמה: שיפוץ מתחם הנוער מומן מתוך תקציב זה).

לאחר בחינה של הנעשה בישובים דומים לשלנו ולאחר סבב של חוגי בית שנערכו במהלך החודשים האחרונים (תודה למארחים), שבהם הובעה תמיכה רחבה של הציבור בתהליך, הוחלט שהתשלום יעמוד על 40 ₪ לחודש, לילד בכיתה ד' – י"ב. התשלום הינו ל-12 חודשים, כלומר, משפחה שיש לה ילד אחד בגילאים האמורים, תשלם 480 ₪ לשנה. משפחה שיש לה מעל 3 ילדים, תזכה להנחה של 50% מהילד הרביעי ואילך.

מצ"ב טופס למילוי פרטי אופן התשלום.
הנכם מתבקשים למלא את הטפסים עד ליום 15.12.18 ולהעבירם לאחד מנציגי ועדת נוער.
שאלות ייענו בשמחה, באופן פרטי, אצל רועי לב או טל זמיר.

בברכת חג שמח ותודה על שיתוף הפעולה,

ועדת נוער – ליה פרנקל, אלעד שמואלי, לוקה אופיר, רועי לב וטל זמיר.

מאת: ו.נוער