הודעה על קיום אסיפת קהילה

שלום רב לכולם

בשבוע שעבר נערכה פגישת ועד. במסגרת הכניסה לתפקיד הועד נפגש בשבועות האחרונים את הועדות הקהילתיות השונות שפועלות בישוב במטרה לשמוע את תוכניות הפעולה השונות שלהן ולבחון את הדרישות התקציביות שנגזרות מהן. עדיין לא הסתיים סבב המפגשים עם כל הועדות אבל בסופו אנחנו מתכננים מפגש קהילה במטרה לשתף את התושבים בתכניות הנרקמות ולשמוע דעות בנושאים שונים.

אם כך רשמו לעצמכם את יום רביעי ה-30.1.2019 בערב. השעה עדיין לא נקבעה ועדכון ישלח לכולם באמצעות החגלאי, קבוצת הקהילה בוואטסאפ ותיבות הדואר. לקראת המפגש נפרסם סדר יום ואנחנו מעוניינים לשמוע מכם מה צריך לדעתכם להופיע בו. לצורך העניין פתחנו טופס שבאמצעותו אפשר לכתוב לנו מהם הנושאים שלדעתכם חשוב שנדון בהם במפגש. אנחנו (הועד) נעבור על כל מה שישלח ונשלב את הנושאים לתוך המפגש.

את הטופס ניתן למלאות בקישור הבא טופס נושאים לדיון במפגש הקהילתי. אין חובה לרשום את שמכם בטופס אבל כמובן שאנחנו נשמח לדעת.

פניות לועד באופן כללי מומלץ לעשות באמצעות הטופס בחגלאי שנמצא בקישור הזה. הפניות שלכם בטופס נשלחות לחברי הועד במייל. אפשר כמובן תמיד (ורצוי) לפנות לענת מזכירת הישוב עם כל עניין שקשור לניהול הישוב.

בברכה – ועד הישוב