פרטוקול ישיבת הועד מיום 25-12-2018

שלום רב – להל”ן פרוטוקול ישיבת הוע האחרונה לעיונכם. אנא ראו הודעה נוספת בדבר קיום אסיפת קהילה בקרוב שבא נדון בתוכניות הועד ובנושאים שקרובים ללבכם בישוב.

להודעה בדבר קיום האסיפה

 

נוכחים:

ענת שרעבי, דיויד מירון, אייל אופיר, שגיא סופר, יפתח חיינר, אלי שוח, נירית יחיאלי, סתיו וייס, נוית אופיר-קציר, רן גלעד-בכרך, גל שליו

סדר היום:

 1. עידכון מועדת תרבות
 2. עדכון מועדת ספריה
 3. עדכון מועדת חיילים
 4. עדכון מועדת בטחון
 5. דיון בנושא חזות הכפר
 6. דיון בנושא שיתוף הקהילה בפעולת הועד ושקיפות
 7. שונות

 

דיון והחלטות:

 1. עידכון מועדת תרבות: נוית אופיר-קציר
  1. ועדת תרבות עורכת מספר רב של פעולות תרבות במהלך השנה לכלל המושב, רוב הפעילות הזו נערכת סביב לוח החגים היהודי.
  2. נוית, יחד עם חנוך קציר, השתתפו בשנה האחרונה בסדנה “שריגים” של תנועת המושבים לרכזי תרבות. במסגרת זו הכינו תוכנית, יחד עם מיה רווה, לפעילות רב גילאית במושב ששיאה ביום העצמאות. תוכנית זו תמומן בחלקה על-ידי תנועת המושבים וחלקה על-ידי תקציב חד-פעמי שאושר על-ידי ועד המושב.
  3. הועדה הכינה תוכנית להרחבת פעילות התרבות תחת הכותרת “תרבות שווה בכפר” המטרה ליצר מסורת קהילתית והגברת תחושת השייכות והשותפות בקהילה. לצורך מימוש תוכנית זאת יש צורך בהגדלת התקציב העומד לרשות הועדה.
  4. הועד החליט לתת לנוית כתב מינוי למרכז הקהילתי על-מנת לאפשר לה לפעול למען המושב במרכז הקהילתי.
 2. עידכון מועדת ספריה: נוית אופיר קציר
  1. הספריה מוחשבה ומשרתת קהל בתווך גילאים גדול.
  2. הספריה מאפשרת לכלל התושבים לשאול ספרים. במידה וספר אינו נמצא במלאי ניתן להזמינו מהספריה של המועצה.
  3. הספריה החלה להפעיל “ספריה פתוחה” – זהו ארון ספרים הפתוח בכל שעות היום והלילה והקהל מוזמן להחליף בו ספרים. יחד עם זאת אין להחזיר ספרים שנלקחו מהספריה העיקרית לארון זה.
  4. יש צורך בפעולות תחזוקה בספריה הכוללות תיקוני חשמל, מזגן, מיחשוב ותיקונים בקירות.
  5. בשנה שעברה היה נער מתנדב בספריה שתרם רבות לפעולתה. בשנת הלימודים הנוכחית יש עדיין מקום למתנדבים בספריה – המעוניינים מוזמנים לפנות לנוית.
 3. עידכון מועדת חיילים: סתיו וייס
  1. ועדת חיילים מנוהלת על-ידי חן וסתיו וייס ומשרתת את תושבי חוגלה החיילים בתקופת שירות החובה שלהם (בעיקר). פעילות זו זוכה להענות רבה בקרב החיילים.
  2. מטרת הפעילות ליצור קהילה לחיילים, להוקיר אותם, וליעץ להם.
  3. חברי הועדה נפגשים פרטנית עם החיילים לקראת הגיוס ולקראת השיחרור. במהלך השנה נערכים מספר מפגשים קבוצתיים. כמו-כן, הועדה קונה מתנות לחיילים מטעם הכפר.
  4. סתיו וייס, מתוקף תפקידו כנציג המושב במועצה, פעל על-מנת לפתוח את מופעי התרבות במועצה בחינם לחיילות וחיילים בשירות חובה.
  5. בגלל גידול במספר החיילים במושב הועדה מבקשת הגדלת תקציב כדי לשמור על רמת הפעילות.
 4. עידכון מועדת ביטחון: גל שליו
  1. גל נמצא בתפקיד מזה שנתיים וחצי.
  2. בשנתיים האחרונות חלה ירידה דרמטית במספר הארועים הביטחוניים במושב
  3. השיפור בביטחון הוא תוצאה של מגוון פעולות, בינהן פעולתה של כיתת הכוננות שסיקלה מספר ניסיונות פריצה ופעילותם של השומרים בשעות הלילה.
  4. ועדת ביטחון פועלת מתוך תקציב נפרד, בשנים האחרונות הצליחה הועדה להקטין משמעותית את הגרעון התקציבי והתחזית היא שבשנה הקרובה יסגר הגרעון
  5. נעשות פעולות לשיפור הבטיחות והתקינות של שער הכניסה למושב
  6. נעשות פעולות לשיקום מערך מצלמות הביטחון במושב
  7. גל עידכן שחסר סגן בועדת ביטחון ואין למושב כרגע צוות חירום ישובי (צח”י).
 5. הועד ערך דיון בנושא חזות הכפר.
  1. שגיא עידכן שנחתם חוזה עם חברת גינון חדשה שתטפל גם בפינוי הגזם וטאטו הרחובות
  2. הוחלט שתוקם ועדת “פני הכפר” שתעסוק בנושאי הנקיון, הגינון ועוד. כל מי שמעוניין לתרום בנושא מוזמן לפנות לשגיא סופר.
  3. נושא הכלבים המשוטטים מהווה מטרד לתושבים רבים. הועד קורה לכל תושבי המושב לכבד האחד את רעהו ולכבד גם את החוק הקובע שכלבים צריכים להיות קשורים כאשר הם במרחב הציבורי.
  4. נתקבלו פניות לגבי ריסוסים של שטחים קרובים לבתי התושבים ללא התרעה מתאימה, הועד יבדוק יחד עם הועד החקלאי איך לשפר את המצב.
 6. על מנת להגביר את שיתוף הקהילה בפעולת הועד והשקיפות של פעילות הועד הוחלט שיערכו 3-4 מפגשים במהלך השנה בהם יערכו דיונים פתוחים בנושאים שונים. מפגש ראשון מסוג זה יערך ב-30 בינואר. כמו-כן, כל תושב המעוניין להעלות נושא בפני הועד מוזמן לפנות לענת שרעבי שתתאם זמן בישיבות הועד הקרובות.
 7. יפתח עידכן שהוא הצטרף לפורום ראשי הועדים של הישובים הסמוכים (בשלב זה חרב לאת, חיבת ציון, כפר הראה ואלישיב) שמטרתו חיזוק שיתוף הפעולה האזורי וקידום נושאים משותפים כגוף חזק יותר.
 8. בבית-העם הותקנה מערכת אור-קולית חדשה. בהתאם הועד החליט לעדכן את עלות השכרת בית-העם לארועים פרטיים: עלות ההשכרה של האולם תעמוד על 450 ₪. עלות השכרת האולם יחד עם הציוד האור-קולי תעמוד על 800 ₪. כדי לשמור על תקינות הציוד, רק תושבי הכפר רשאים לשכור את הציוד האור-קולי.