פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 8.1.2019

נוכחים:
ענת שרעבי, אייל אופיר, שגיא סופר, יפתח חיינר, אלי שוח, נירית יחיאלי, גל שליו, רן גלעד-בכרך

סדר יום:
1. דיון תקציב
2. רכב ביטחון למושב
3. שער הכניסה למושב

דיון והחלטות:
1. גזבר המושב, אלי שוח, הציג תוכנית לתקציב 2019. נערך דיון בנושא. החלטות בנוגע לתקציב יתקבלו לאחר גמר סבב הפגישות עם כל הועדות.

2. הועד אישר את המשך חוזה השכירות לרכב ביטחון לישוב. רכב הביטחון משמש את השומרים בשעות הלילה ונמצא במהלך היום ברשות ובאחריות הרב"ש גל שליו. מימון שכירות הרכב והוצאות הדלק נעשה על-ידי המועצה מתקציב השמירה. הועד הודה שוב לגל על תרומתו הגדולה לקהילה כרב"ש שנעשית בהתנדבות.

3. הרב"ש עידכן על שיפורים שנעשו בשער הכניסה כדי לשפר את הבטיחות והאמינות של השער.
i. מומלץ להשתמש באפליקציית PalGate כדי לפתוח את השער – אפליקציה זו תהיה מעודכנת בכל עת במספר הטלפון של השער
ii. הרב"ש יתדרך את צוות הכוננות בדרכים לפתיחת השער באופן ידני במקרה תקלה או הפסקת חשמל.

מאת: רן גלעד-בכרך