לקראת מחנה פסח – נוהל סבסודים והנחות לאירועי מחלקת נוער

שלום לכולם,
בקרוב תיפתח ההרשמה למחנות פסח.משפחות שמעוניינות לבקש הנחה או סבסוד עבור ארועי מחלקת הנוער באשר הם,מוזמנת לעיין בכתוב למטה:

נוהל זה חל על טיולים ואירועים של מחלקת הנוער בלבד. לא כולל טיולי תנועה.

הנחת אחים-
1. אח שני – 10% הנחה
2. אח שלישי – 20% הנחה
3. אח רביעי – 50% הנחה
ההנחה תבוצע רק בעת רישום מרוכז של כל האחים לפעילויות.
ההנחה הינה אוטומטית ואין צורך להגיש בקשה להנחה.

סבסודים-
1. משפחה אשר מעוניינת בסבסוד לפעילות תשלח טופס ייעודי למייל מח' נוער בלבד, אשר
בו יצורפו כל המסמכים המנמקים את הבקשה – הטופס מצורף כאן.
2. משפחה אשר מוכרת ע"י אגף הרווחה יאושר הסבסוד באופן אוטומטי והסבסוד ייעשה
ע"י מחלקת הנוער.
3. משפחה אשר לא מוכרת ע"י אגף הרווחה ואושר לה סבסוד, והסבסוד יחולק 50/50 בין
היישוב למחלקת הנוער.
4. יש למלא את הטופס בקשה לסבסוד לפחות 9 ימי עסקים טרם סיום ההרשמה לאירוע.
5. בקשות יאושרו עד 2 ימי עסקים ממועד סיום ההרשמה. לאחר מועד זה לא יאושרו סבסודים.
6. ניתן לבקש סבסוד שנתי/חד פעמי
7. תוקם ועדת סבסודים אשר תהיה בנויה ע"י – מנהל מח' נוער, רכז המפעלים, נציג ועדת
נוער, נציג רכזת חינוך, נציג מעגל הרכזים.
8 . לועדה יוצגו הבקשות באופן אנונימי
9 . הועדה תתכנס אחת לתקופה לפני אירועים גדולים לצורך אישור הבקשות.
10 . גובה ההנחה יהיה ע"פ שיקול הדעת של הועדת הסבסודים.
11 . ניתן יהיה לערער על ההחלטה עד 2 ימי עסקים מנתינת התשובה למשפחה
12 . אחריות לביצוע הנוהל – מחלקת הנוער.

בברכה,

מאת: ו.נוער