טיול פסח ז’-ח’ 2019- דף מידע להורים

טיול פסח ז-ח יער יתיר .

טיול פסח ז-ח השנה יתקיים ביער יתיר שבחבל יתיר המחבר בין צפון הנגב לדרום הר חברון. הטיול יעסוק ב'טביעת הרגל שלי' בהקשרים אישיים, חברתיים וסביבתיים.
כמו בכל שנה הטיול מורכב משלושה ימי פעילות ויתקיים בתאריכים 16-18/4.

ביום הראשון הטורים יטיילו במסלולי טיול קצרים של עד כ 6- ק"מ שבסופם נגיע לחניון הלילה, חניון דבורה.

ביום השני נטייל במסלול מעגלי של כ 11- ק"מ היוצא וחוזר לחניון.
כל טור יעשה את המסלול מצד אחר ותהיה נק' מפגש אחת באמצע המסלול. גם בערב זה נלון בחניון דבורה.

ביום השלישי והאחרון נקיים שתי פעילויות הפגתיות שונות.

יום 1 – מסלול קצר ( -1 מצודת היערן לחניון דבורה, -2 מהישוב יתיר לחניון דבורה )
יום 2 – מסלול מעגלי על שביל ישראל דרך חירבת ענים ושביל המתקנים החקלאיים.
יום 3 – ניווטים

עקרונות מנחים ורציונאל הטיול:
במסגרת התהליך השנתי, הטיול יהווה עליית מדרגה תנועתית-שכבתית בטיב ובאופי הפעילות שתבדיל בין פעילות ד'-ו' אזורית לפעילות ז'-ח' מחוזית וכאמור, לקראת פעילות ארצית.
המסגרת המחוזית של הטיול תוסיף לתהליך היישובי ואזורי, תרחיב את המעגל החברתי-תנועתי תציין מעבר מגאווה יישובית שבמסגרות אזוריות לגאווה מועצתית במסגרת מחוזית – משמע העצמת האזור.

הטיול יתקיים במסגרת של שלושה ימים ושתי לילות.
לטיול תתקיים הכנת מדריכים בה יכירו את המסלולים ואת התוכן.

האוכל בטיול:
יש להביא ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון,ארוחת הערב תהיה מוגשת על ידי קייטרינג.
ארוחות בוקר וצהריים על פי תפריט תנועתי, יחולק לקיטים קבוצתיים ע"י צוות האקונומיה.

אבטחה ורפואה:
הפעילות מוגדרת כטיול ופועל עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל והלשכה לתאום טיולים, ובהתאם לאישורים הביטחוניים.
בחניון תוקם מרפאה ובה חובשים, מע"רים ורופא. כמו כן, יתלוו אלינו במסלולים ובפעילות מחוץ לחניון.

שמירה חינוכית: בהתאם למקובל בטיול ז'-ח' מחוז מרכז תתקיים בלילות שמירה חינוכית שתהיה באחריות
אחראי אזור, מד"בים מלווים וגרעינרים בכל מתחם מועצתי.

הרשמה לטיול:
סיום הרשמה לטיול ביום שלישי 26/3 עד שעה 23:59 במיני פיי.
מחיר הטיול: 470 ש"ח

נוהל ביטול הרשמה לטיול: על פי נוהל ביטול רגיל של מחלקת הנוער bitulim.noar@gmail.com

מאת: ו.נוער

נשלח באמצעות טופס העלאת מודעה