“יום הבוחר” 9/4/2019 – שימוש בחותם לאירוח משפ’ חברים

לכלל חברי המושב
בעבר (אספת קהילה) העלתי את נושא של שימוש במקומות הציבורים בדגש על הצורך בתיאום השימוש בהם
לגבי בית העם, בית הכנסת זה נעשה בשוטף, לגבי מקומות אחרים…(לפחות לגבי ה"חותם", "גוני גן" וכו', זה לא נעשה)
נאה דורש ונאה עושה
ביום הבחירות 9/4/2019 בין השעות 12:00-15:00 בכוותנו להשתמש ב"חותם" לאירוח משפחות חברים
אנא כבדו את בקשתנו להשתמש במקום
בתודה מראש
רונית וחמי

מאת: חמי