פינת המיחזור – הבהרה!

שלום רב לכולם

פינת המחזור שליד מתחם הנוער במרכז הכפר הפכה בשבועיים האחרונים לאתר זבל גושי והדבר לא מתקבל על הדעת. זבל גושי מפונה מבתיהם בתאריכים ידועים מראש ויש לשמור אותו בתוך החצרות עד לתאריך זה.

אתר המחזור מצולם והתיעוד מוקלט. בעבר כבר הובהר שזריקת פסולת במתחם שלא במיכלים היעודיים היינה הפרה ברורה של הכללים ושהטיפול בעניין יועבר לפיקוח המועצה.

בבדיקה של תיעוד המצלמות נראים תושבי הכפר בבירור זורקים פסולת גושית על הרצפה בערימות. כל מי שמבקר באתר רואה עד כמה העניין הפך למפגע, במיוחד כשהוא מוצג כמו פצע בעין ליד מתחם הנוער שכולם מדברים עליו.

זוהי תזכורת לכולם בעניין ואנחנו מקווים שהתופעה לא תחזור על עצמה.

המקרים הספציפיים מהשבועות האחרונים מטופלים ונמצאים בטיפול הועד והמועצה.

אם מישהו זרק לחוסר ידיעה או בטעות נשמח כמובן שיאסוף את הזבל בחזרה.

בברכה ותקווה לניקיון בעתיד

ועד חגלה