הלוויה של אורה נמיר ז”ל

שלום רב.
הלוויתה של אורה נמיר תתקיים ביום שלישי בשעה 17:00 בבית העלמין. דברי הספד יינשאו מעל הקבר.

מאת: עזרא שושני