תזכורת לאסיפה כללית

ביום רביעי הקרוב 25.9.19 בשעה 19:00 תיערך בבית העם אסיפה כללית לחברי האגודה השיתופית.

על סדר היום שלנו:

  1. הצגת מאזן שנתי 2018ע”י רואה חשבון האגודה
  2. הצגת תוכנית השקעות/פרויקטים
  3. דיווחי וועדות/מציג מליאה
  4. שונות

במידה ובשעה הנקובה לא יהיו נוכחים 75% ממניין חברי האגודה, האסיפה תדחה בחצי שעה ל-19:30 ותהיה חוקית לכל עניין ודבר בכל מספר משתתפים.

נא לדייק

תודה ולהתראות