מלגות לסטודנטים – ממועצת עמק חפר

נפתחה ההרשמה למלגת עמק חפר לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020
ההרשמה תימשך עד 7.11.19

המועצה האזורית עמק חפר מעניקה מלגות כבר יותר מ-20 שנה. עד כה זכו לקבל מלגות למעלה מ-1,000 סטודנטים בני עמק חפר. במסגרת תכנית המלגות, הסטודנטים תורמים לקהילה, ומתנדבים במוסדות שונים בעמק חפר.
המועצה רואה בהנגשת השכלה גבוהה לבני ובנות עמק חפר חלק חשוב ברצף החינוכי. מעבר להמשך ההתפתחות האקדמית, המלגות מאפשרות גם התפתחות אישית, המתבטאת בנתינה ובמעורבות ציבורית.

כל סטודנט שיזכה במלגה מחויב לתרום לקהילה בשעות פעילות התנדבותית, בהתאם לגובה המלגה שיקבל. הפעילות ההתנדבותית הנה בתחומי חינוך, רווחה, קשישים וכיוצ"ב, והיא תבוצע ע"י מקבלי המלגות ביישובי המועצה האזורית עמק חפר בלבד.
מובהר כי לצורכי המלגה תוכר אך ורק פעילות שתתקיים מטעם המועצה האזורית, במקומות מוסדרים ובפיקוחה. לא תוכר כל פעילות קהילתית/התנדבותית אחרת. האחריות על ביצוע השעות הינה של הסטודנט. מרכז הצעירים הינו גורם מסייע ומתווך.

על מגישי הבקשות לקבלת מלגה למלא טופסי בקשה, ולהמציא אישורים עפ"י דרישה.

ללא המסמכים והאישורים לא תובא הבקשה לדיון.

יש להירשם למלגה אחת בלבד.

מלגות המועצה מחולקות לארבעה מסלולים:

מלגת עמק חפר על-סך 2,000 ₪ – ביצוע של 20 שעות תרומה לקהילה בתחומי עמק.
המלגה איננה מיועדת לסטודנטים של המרכז האקדמי רופין.

מלגת עמק חפר על-סך 4,000 ₪- ביצוע של 40 שעות תרומה לקהילה בתחומי העמק.
המלגה איננה מיועדת לסטודנטים של המרכז האקדמי רופין.

מלגת עמק חפר בשיתוף המרכז האקדמי רופין על-סך 5,000 ₪ – ביצוע של 50 שעות תרומה לקהילה בתחומי העמק.
המלגה מיועדת לסטודנטים של המרכז האקדמי רופין בלבד.

מלגת עמק חפר בשיתוף מפעל הפיס על-סך 10,000 ₪- ביצוע של 130 שעות תרומה לקהילה בתחומי העמק.

פרטים נוספים – www.hefer.org.il/page_63368

מאת: עדה רוזברג