בדיקת מז”חים

שלום רב.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש לבצע בדיקת מזרחים אחת לשנה. האגודה החקלאית הגיעה להסכמה עם בודק מוסמך לעלות של 200 ש"ח/מז"ח בתוספת מע"מ אשר יחויב בנפרד בחשבון המים.
חבר אשר מעוניין לבצע את הבדיקה באופן עצמאי יודיע על כך לדודי באופן מיידי. הבדיקות תבוצענה בשבוע הבא.

מאת: עזרא שושני