הפסקת מים

ביום שלישי בתאריך 04/02/2020 תתבצע הפסקת מים שתיערך

ברחובות משעול שדות, ציפורי שיר והפקאן

משעה 09:00 ועד השעה 11:30.

הנכם מתבקשים להעביר הודעה זו לדייריכם.

מאת: אלון קמיר 0523686622