ריסוס עשביית חורף

מחר – יום ג 11/2/2019 יתבצע ריסוס עשביית חורף בתעלות הניקוז ובשטחים הפתוחים ברחבי המושב.
הריסוס יתבצע מהשעה 06:30 בבקר ויתחיל סביב (מחוץ) גן הילדים של המועצה לפני הגעת הילדים לגן וימשיך לשאר המקומות הדרושים ריסוס.
הריסוס יתבצע ע"י קבלן מטעם המועצה האזורית בליווי ופיקוח של אלון קמיר.

החומרים שירוססו: ראונדאפ, דיורק וטומהוק.

בברכה,
דודי יפה – מזכיר

מאת: דודי יפה