דוגמאות לעשייה ביישובי העמק מס 1

שלום לכולם (שוב)

אני מצרף כאן מצגת שנשלחה אלינו מאגך הקהילה של המועצה עם רעיונות יצירתיים מישובים בעמק בכל הקשור להתמודדות עם הבידוד בזמן זה. את המסמך כולו ניתן להוריד בקישור הזה, והתוכן מוצג בשלמותו כאן למטה.

כל טוב לכולם