נדל”ן: מחפשת דירה

מעוניינת לשכור דירה-בית
2-4 חדרים.
אני בת גבעת-חיים מאוחד,
כיום חיה לבד.
נייד: 052-8673061

מאת: רביטל אופיר