תקנון חדש לבית-העלמין לעיון הציבור

בשל הרצון לשמור על כבודם של תושבי המושב בהווה, בעתיד, ובעבר נכתב תקנון חדש לבית העלמין של המושב. התקנון מנסה להסדיר את פעילות בית העלמין תוך התייחסות למגבלת המקום הזמין ומגבלות התקציב. תקנון זה מובא כאן לעיון הציבור לפני שיובא לאישור. אנא שילחו הערות והצעות עד ה-29 במאי 2020 לדואל kehilahogla@gmail.com

תודה מראש

ועד מוניציפאלי חגלה

מאת: רן גלעד-בכרך