הצטרפות לאיחוד החקלאי

בעקבות בחירת תנועת הנוער האיחוד החקלאי נערכו מפגשים של נציגי האיחוד עם ההורים והנוער.

מוזמנים להוריד מצגת על האיחוד החקלאי כדי ללמוד עוד על הבחירה הזו

המצגת

בברכה ועדת הנוער