פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 6.7.20

משתתפים:

ענת שרעבי, יפתח חיינר, דויד מירון, אלי שוח, שגיא סופר, נירית יחיאלי, רן גלעד-בכרך (בזום),

 • דיברור פעולות הועד
 • מתקן הספורט
 • תב”ע
 • ועדה לגיל הרך
 • גינון בישוב

דיון והחלטות

 • דיברור פעולות הועד – נערך דיון על שיפור הדרך שבה אנחנו מפרסמים את פעולות הועד וההחלטות שהתקבלו. סוכם שיעשה מאמץ לוודא שהפרוטוקול יצא מהר יותר לאחר ישיבות הוועד. בנוסף חשוב לוודא שפעולות משמעותיות לביצוע יחלו רק זמן סביר לאחר הפירסום. הוחלט לתזכר את הקהילה לגבי המייל היעודי לפניה לועד (נמצא בחגלאי) והן על זמינותה של ענת מנהלת הישוב כמו גם כל חברי הוועד לפניות. כמו כן אושררה ההחלטה לקיים במהלך אוגוסט/ספטמבר (בכפוף לשגרת הקורונה) את האסיפה השנתית של האגודה הקהילתית שם יוצג ע”י רוא”ח המאזן ויוצגו פרויקטים שבוצעו ופרויקטים עתידיים. קיימת חשיבות לאסיפה פיזית ולא בזום.
 • מתקן הספורט (הצטרפו לדיון נילי ועודד נהיר שגרים בסמוך) – בישיבה נכחו נילי ועודד נהיר, אשר פנו לוועד וביקשו שעמדתם תשמע בפני ועד המושב בצורה מסודרת, ולכן הם זומנו לישיבה. נילי ועודד ציינו כי היוזמה להקמת מתקן ספורט במושב היא מבורכת וחשובה, אולם הביעו תסכול מכך שלא עודכנו קודם להתקנתו, וכן מהיותו סמוך מאד לביתם. הם היו שמחים אם הייתה ניתנת להם הזדמנות להעלות מראש מחשבות על המורכבות ועל התאמות אפשריות. התקיים דיון בנושא בו הועד הסביר את מערכת השיקולים, מגוון החלופות ותהליך קבלת ההחלטה שהתקבלה. נילי ועודד ביקשו, בהנתן שזהו מצב נתון וכי ההתקנה תתקיים ביום יומיים הקרובים, להשהות את העבודה ולבחון אפשרויות לשינויים והתאמות קלות.
  ההועד החליט כי תערך בדיקה נוספת לגבי התאמות שיקלו על התושבים המתגוררים בסמוך למתקן אבל הקמת המתקן תמשך. בהקשר זה סוכם כי יוגדרו שעות פעילות סבירות, וכי כל פעילות של חוגים תהיה באישור הועד בלבד כדי להבטיח את הכיסוי הביטוחי וכדי לשמור על שעות פעילות סבירות.
  בהמשך יבחנו אפשרויות נוספות, במידת הצורך, על מנת לצמצם פגיעה אפשרית לתושבים הגרים מסמיכות.
 • תב”ע – בעקבות מספר שאלות הובהר שכל הפעילות בנושא התב”ע היא יוזמה של האגודה החקלאית והיא ממומנת אך ורק על-ידי האגודה החקלאית. תהליך שיתוף הציבור החל בפגישה שנערכה לפני מספר ימים. זהו תהליך שבו תהיה הזדמנות לכלל התושבים להיות שותפים. הועד יוציא בקרוב הסבר מפורט יותר על הנושא.
 • ועדה לגיל הרך – יש יוזמה מבורכת להקים ועדה לגיל הרך, בעיקר כדי לייצר השפעה גדולה יותר על צביון הגנים, אך לא רק. מי שרוצה להיות פעיל בנושא מוזמן לפנות לאיריס ינאי 054-5396660 עד התאריך 14.7.20
 • גינון – נערך ביקור ביד חנה כדי ללמוד את הדרך שנעשים הדברים שם ולבחון את האפשרות של מעבר לגינון בר קיימא. אומנם עדיין לא נראה שאפשר בשלב קרוב לעבור לגינון בר קיימא באופן מלא, אבל אפשר לערוך שינויים בתוכנית הגינון בשנים הקרובות שתקטין את כמות ההשקיה והגינון הדרוש. החל תהליך תיכנון ארוך טווח של הגינון שיכלול צמחייה מקומית שמתאימה יותר לנוף שלנו.