נמלי אש

עקב מפגע נמלי האש ששוב פוקד אותנו הועד הקהילתי נמצא בקשר עם מדבירים כדי להציע פתרונות לנושא במרחבים הציבוריים. כמובן שיעשה שימוש אך ורק בחומרים שלא יסכנו את התושבים, את חיות הבית, וכו'.
כאשר יקבע תאריך להדברה הוא יפורסם. מומלץ שבמקביל נעשה אנחנו, התושבים, הדברה בחצרות הבתים כדי להגביר את היעילות של הטיפול.

מאת: רן גלעד-בכרך