פרוטוקול ישיבת ועד חגלה 14 בספטמבר 2020

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד המושב.

נוכחים:


יפתח חיינר, ענת שרעבי, נירית יחיאלי, אלי שוח, שגיא סופר, רן גלעד -בכרך


סדר יום:

 1. השפעת תוכנית הרמזור על המושב
 2. פעילות תרבות במושב
 3. פעילות נוער וילדים במושב
 4. תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח עמק חפר
 5. פגישה עם גב’ טל דר ממחלקת ישובים במועצה
 6. בדיקת תקציב בחציון ראשון של 2020
 7. הודעות לציבור
 8. הכנסת ספר תורה לבית-הכנסת והערכות לחגי תשרי
 9. שונות

דיון והחלטות:

 1. .השפעת תוכנית “הרמזור” להתמודדות עם הקורונה: לפי ההגדרות של התוכנית, ייתכן ובשל חולה אחד מושב כל הישוב יוגדר כ”צהוב” ושני ח ולים יעבירו אותנו למצב “אדום”. חשוב מאוד לגלות אחריות.
 2. תרבות: הוחלט להיפגש עם נציגי ועדת תרבות כדי לראות מה דרוש כדי להתאים את הפעילותלתקופת הקורונה.
 3. נוער וילדים:
  • עקב שיפוץ ביובלים לא נמצא שם מקום לצהרון. יותר משני שליש מילדי הצהרון הם ילדים מהמושב לכן, בתאום מול פעילות הנוער הוחלט להשכיר חלק ממתחם הנוער לטובת הצהרון. הצהרון יפעל בין 13:00 ל-16:30 בכל ימי הלימודים.
  • .ועדת הנוער פתחה ביוזמה ברוכה לפתוח את מתחם הנוער 1 בתור מרכז למידה בשעות הבוקר בין 9 ל -12.
  • הוחלט להתקין דלת למטבחון ומזגן כדי להכשיר אותו בתור עוד מרחב לשימוש הנוער והצהרון.
  • ועדת החינוך לגיל הרך החדשה החלה בפעילות וגיבוש תוכניות.
 4. .מחלקת ישובים: (הצטרפה גב’ טל דר ממחלקת הישובים במועצה):
  • טל דר עדכנה שהמצב הכלכלי של המועצה בעייתי מכיוון שבמשך שנים השתמשו בתקציבי הפיתוח לטובת פעילויות שוטפות.
  • כדי להקטין את התלות של הישובים במועצה ובמסגרת הדיון על השלטון הדו -רובדי גזברות המועצה רוצה לעבור למודל של ניהול עצמי שמשמעותו שהגביה תעשה על-ידי המועצה אבל ניהל התקציב יהיה מקומי. חברי הועד הביעו התנגדות לתוכנית זאת ומכתב בנושא זה ישלח למועצה. עיקרי ההסתייגויות הן מהתפקידים הנוספים שמוטלים על הוועדים במושב שאינם קשורים לניהול הקהילה ולבעיות הקשורות לניהול תקין של תקציבים.
  • לשאלתנו טל דר ענתה שאין צפי שיהיו תב”רים (תקציבי פיתוח לטובת פרויקטים יעודיים שאינם חלק מהתקציב השוטף). חברי הועד הבהירו שהתב”רים חיונים לפיתוח הישוב ולא ברור למה אין תב”רים מאז 2019.
 5. תקציב: גזבר הועד הציג את ביצוע התקציב לחציון הראשון של 2020 .נערכה בדיקה מקיפה ונמצא שהן קצב הגביה והן ההוצאות תואמות את התוכניות.
 6. הודעות לציבור: עקב פניות של תושבים על-כך שהם מפספסים הודעות חשובות בגלל שהם מתערבבות עם דיונים בנושאים שונים בקבוצת הווטסאפ של הישוב, הוחלט להקים קבוצת ווטס- אפ להודעות של הועד והועדות השונות (קבוצת שידור בלבד).
 7. ספר תורה וחגי תשרי: אירוע הכנסת ספר תורה לבית -הכנסת נערך במושב. היה אירוע מרגש ומשמעותי. תפילות החגים יעשו בבית -העם תוך הקפדה על כללי הריחוק ותוך הקפדה על מסיכות.
 8. שונות:
  • הוחלט שבאחת הישיבות הקרובות יתקיים דיון על איך לטפל בסיכון להולכי הרגל שנגרם על -ידי החניה על המדרכות
  • .חלק מחברי הועד הביעו חשש ששיתוף הציבור בתב”ע איננו מספק.

1מתחם הנוער סגור כעת בשל הסגר. ההחלטות על השימוש במתחם יבואו לידי ביטוי כאשר המתחם יפתח.

בברכה,

רני

מאת: רן גלעד-בכרך