מזכיר חדש אגודה חקלאית

שלום רב.

לאחר פרישתו של דודי נבחר מזכיר חדש. שמו: קובי ישראלי. נייד: 0506046525.
זמני פעילות: ימי ב', ד'. בין השעות: 9:00 – 12:00.

מאת: עזרא שושני