Category Archives: ועדת נוער

	
	
	

עדכונים מוועדת נוער

תושבים יקרים,

* במהלך חודש פברואר נערכו בקרב בני הנוער בחירות לצוותים מובילים, שאמורים להוביל, להתוות ולהגדיר את אופי הפעילויות והצרכים של בני הנוער במושב. נבחר צוות נפרד לשכבות ד'-ו' וצוות נפרד לשכבות ז'-י"ב.

* כן התקיימו פעילויות מועצה שכללו יציאה של שכבת ז' (בני מצווה) לטיול באזור מצדה, סמינר לצוות המדריכים והפעילים בתנועה וכנס אתגר לכיתות ט'.

* במתחם הנוער התקיימו ויתקיימו הפעילויות הבאות:
– שכבות ד'-ו' צפו בסטר "פלא" (סרט נוסף צפוי ב 27.2.19).
– שכבות ז'-י"ב שמעו הרצאה של עו"ד עופר ברטל
– ביום ששי 15.2.19 נערכה קבלת שבת, במסגרתה נהנו הילדים ממתחם פתוח, חלות טריות ושאר מיני ממרחים.
! תשומת הלב כי בשבת ה-23.2.19 המתחם יהיה פתוח בין 10:00-12:00 לשכבות ד'-ו' ובין 13:00-17:00 לשכבות ז'-ט'.

* במהלך החודש ערכה הוועדה ראיונות למעומדים לתפקיד רכז נוער. נמצאה מועמדת מתאימה שעתידה להתחיל לעבוד בתחילת חודש מרץ. פרטים בהמשך.

* תשלומי הורים – ברצוננו לציין שמרבית המשפחות במושב, שלהן בני נוער בגילאים המתאימים, הביעו תמיכה בתהליך של יצירת קהילת נוער בחגלה. תחילת התהליך בערב שולחנות עגולים שנערך לפני כ-10 חודשים וסופו בהבעת הנכונות לשלם תשלומי הורים.
הוועדה מודה לכל התומכים ונותני האמון .

* מוזמנים לפנות לוועדה בכל שאלה או עניין,

להשתמע בחודש הבא,

ועדת נוער – רועי לב, לוקה אופיר, ליה פרנקל, אלעד שמואלי וטל זמיר.

מאת: טל זמיר