חגלה בחרום 2023 – עמוד מידע לתושב

טלפונים לשעת חרום:

 • משטרה – 100
 • מד”א – 101
 • כיבוי אש – 102
 • מוקד מועצה – *9875
 • ראש מטה חרום (יפתח חיינר) – 054-5595062
 • רכז בטחון ישובי (גל שלו) – 052-2527191
 • ראש צוות חרום (חמי רזניק) – 054-8051104

קבוצות ניהול ישוביות לפי נושאים:

מטה

 • יו”ר – יפתח חיינר – 054-5595062
 • סגן – אלי שוח – 052-9241911
 • מבצעים – הדס עמרן (054-4407603) + יהל ינאי (054-6198770)
 • מחשוב ומידע – דיויד מירון – 054-4369282
 • מנהלת קהילה – ענת שרעבי – 052-5535402

בטחון שמירה, כוננות ותאום מול גורמי חוץ

 • רב”ש – גל שלו – 052-2527191
 • סגן – מיכאל כפרי – 050-6290324

לוגיסטיקה ותשתיות – חשמל, מים, כיבוי, מיגון וחילוץ

 • ראש צוות חרום – חמי רזניק – 054-8051104
 • מוטי ינאי – 050-6417323

רפואה – מענה ראשוני לטיפול רפואי

 • ענת גור – 054-5222297
 • גנית מצ’ורו – 052-5442426

רכזות אוכלוסיה

 • נוית אופיר – 052-3344502
 • הדס רוזנטל – 050-7243019

התנדבות ישובית – ריכוז יוזמות התנדבות וסיוע ברמת הישוב (לא יוזמות פרטיות)

 • דנה שוחט – 054-2829345
 • לוקה אופיר – 054-5266745

ספריה

 • אפרת גלעד – 050-6495501

רווחה – טיפול במשפחות נזקקות ותמיכה נפשית

 • ענבל בן זאב – 054-5325711

תרבות וחינוך – פעילות תרבות בקהילה וקשר עם מוסדות חינוך

 • גיל הרך – איריס אלסברג ינאי – 054-5396660
 • יסודי – סיוון פרידמן – 052-3360508
 • נוער – דנה שוחט – 054-2829345
 • צעירים – חן וייס – 054-6206535
 • הגיל השלישי – זוהר אבטליון – 050-5326155
 • כללי – נוית אופיר – 052-3344502