מדי מים, בקשה מהועד המקומי/אגודה חקלאית לעדכון טיפול והחלטות

לועד מקומי/אגודה חקלאית
בשעתו נמסר כי נושא מדי המים, יעילותם, אופן התקנתם, אמינותם והאם הם עומדים בתקן תקף? יבדק על ידי הועד המקומי החדש שנבחר בשיתוף עם האגודה החקלאית.
האם הנושא נבדק? האם התקבלו מסקנות כלשהן? האם קיימת כוונה לעשות משהו בעניין?

אשמח אם תוכלו לעדכן (באופן פומבי וגלוי) מה נעשה בינתיים ואיזה החלטות התקבלו עד כה?
בברכה,
גנית

מאת: גנית