נקיון נקודת המחזור בכפר

ניקינו את נקודת המיחזור, כך היא ניראת לאחר הניקיון, נא לשמור על הניקיון. בקרוב נתקין מצלמות בנקודות המיחזור שישפרו משמעותית את הביקורת.

לנקודת המיחזור ליד המועדון חובה להביא רק הפסולת שרשום על המיתקנים, פסולת למיחזור בפחים הכתומים, יתר הפסולת מיועדת לאתר המוסדר. כמובן להפריד גזם מהפסולת.

תקפידו וניראה אחרת.

בתודה גדעון

download_20140621_184034 download_20140621_184448